System eBOI

Karty Usług, Elektroniczne Formularze, Rejestr Umów, System Zgłoszeń

obsługujemy

1033

Jednostki Samorządu Terytorialnego z całej Polski

ponad

25

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Elektroniczny Samorząd


Doświadczenie i profesjonalizm

Od ponad 25 lat współpracujemy z jednostkami Samorządu Terytorialnego, m.in. tworzymy systemy informatyczne dla Administracji Publicznej. Wszystkie aplikacje są wykonane w najnowszych technologiach internetowych.

System eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) ułatwia Interesantom komunikację z Urzędami. Zawiera w sobie między innymi elektroniczne formularze, dostarczane przez ePUAP oraz Karty Usług, czyli spójny zbiór procedur realizacji spraw urzędowych.

Kompleksowość i niezawodność

Nie tylko czuwamy nad aktualnością i zgodnością oprogramowania z wytycznymi prawa i zmieniającymi się standardami, ale także:

 • Świadczymy niezawodny hosting, na trzech niezależnych serwerowniach, wyposażonych w backupy
 • Zapewniamy wsparcie techniczne (telefoniczne i mailowe) i oferujemy szkolenia z obsługi naszych systemów
 • Integrujemy wszystkie nasze systemy w inteligentny sposób, aby ułatwić pracę urzędnikom i załatwianie spraw Interesantom

 Zestaw aplikacji

Przykładowe rozwiązania dla:

Karty Usług


Procedury załatwiania spraw urzędowych są zebrane w jednym miejscu. Interesant otrzymuje między innymi informację o:

 • § Podstawie prawnej realizacji danej procedury
 • Wysokości opłaty (jeśli jest wymagana) związanej z daną procedurą (system generuje automatycznie odpowiedni druk przelewu)
 • Terminie realizacji
 • Trybie odwoławczym

Przekazujemy mechanizmy pozwalające urzędom utworzenie dowolnej ilości kart usług dla swoich interesantów.

Formularze elektroniczne


Dzięki naszemu systemowi eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) załatwianie spraw urzędowych stało się łatwiejsze, niż kiedykolwiek!

 • Stworzyliśmy już ponad 50 wzorów formularzy dla Gmin (zobacz tutaj) i ponad 55 wzorów formularzy dla Powiatów (zobacz tutaj)!
 • Interesant uzyskuje możliwość załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu czy biura. Dostarczenie formularza może odbywać się za pośrednictwem ePUAP (z użyciem XML), dzięki czemu dokument jest uwierzytelniony
 • Dla każdego formularza możliwe jest wygenerowanie PDF, który można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną
 • Formularze są interaktywne, co oznacza, że pomagają Interesantowi w ich uzupełnieniu, np. poprzez automatyczne wyliczanie odpowiednich wartości
 • eBOI to oszczędność czasu, pieniędzy i ochrona środowiska - dokumenty nie muszą być już drukowane i transportowane
 • Mechanizm eBOI umożliwia kategoryzowanie dokumentów i zawiera w sobie inteligentną wyszukiwarkę

System Zgłoszeń


Zgłaszanie wszelkiego rodzaju problemów (np. niedziałająca latarnia, uszkodzenie nawierzchni itp.) na terenie administracyjnym danej jednostki

 • Jednostka otrzymuje kompletny zestaw informacji do podjęcia ewentualnej interwencji w sprawie zgłoszenia
 • Dzięki integracji z mapami google i modułem GPS w smartfonie lokalizacja problemu jest precyzyjnie określona
 • Zintegrowany panel zarządzania zgłoszeniami pozwala na przydzielanie zgłoszeń konkretnym komórkom i śledzenie postępów ich realizacji

Rejestr umów


Realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi poprzez udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych rejestrów umów

 • § Zgodność z projektowaną Ustawą o jawności życia publicznego - pełny tekst znajduje się TUTAJ
 • Rejestr posiada wygodne mechanizmy filtrowania i wyszukiwania zamówień

Odpady Komunalne


e-Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczają się automatycznie na podstawie obowiązujących w danej gminie stawek i informacji podanych przez wnioskodawcę
 • Deklaracja może być dostarczona za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej Urzędu - wystarczy kliknąć "Wyślij deklarację przez ePUAP" i zalogować się do Profilu Zaufanego
 • Uzupełniona elektroniczna deklaracja może być wydrukowana i dostarczona do Urzędu metodą tradycyjną - wystarczy kliknąć "Generuj plik PDF"
 • Deklaracja elektroniczna jest tworzona przez nas na podstawie udostępnionego przez Urząd wzoru deklaracji papierowej a niewielkie aktualizacje (np. podstawy prawnej albo wysokości stawek) są przez nas wprowadzane nieodpłatnie

Wysoka dostępność


System jest nie tylko responsywny, ale także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • § Zgodnosć z WCAG 2.1. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie dostepnosccyfrowa.pl
 • § Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w pełni zgodne z wytycznymi WCAG 2.0, które stanowią załącznik do Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - PEŁNY TEKST
 • Wersja eBOI dla osób niepełnosprawnych powstaje automatycznie, równolegle z wersją graficzną. Nasz mechanizm tworzenia stron dostępnych otrzymał certyfikat zgodności z WCAG 2.0 (na utworzonej przez nas stronie stepnica.pl został zastosowany analogiczny mechanizm, jak na naszym systemie eBOI)
 • Prosty adres eBOI - powiązany zawsze z własną domeną np. www.eboi.kutno.pl

Cechy naszego systemu eBOI


Elektroniczne Formularze

Koniec z drukowaniem setek dokumentów i ich fizycznym dostarczaniem! Sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu czy biura. Elektroniczne formularze można wysłać uwierzytelniając się Profilem Zaufanym.

Karty Usług

Wszystkie procedury realizacji spraw urzędowych znajdują się w jednym miejscu i są skategoryzowane. Sprawy urzędowe mają jasno kreślone podstawy prawne ich realizacji, terminy załatwienia, tryby odwoławcze i inne niezbędne informacje.

Rejestr umów

Gospodarowanie środkami publicznymi zgodne z zasadą jawności. Jednostki sektora finansów publicznych udostępniają rejestry umów / zamówień dzięki czemu Interesanci mają wgląd w wydatki środków publicznych.

Uniwersalność i oszczędność

Oprogramowanie jest dostępne na każdym urządzeniu, wyposażonym w przeglądarkę internetową. Dzięki wysyłce dokumentów w formie elektronicznej chronimy środowisko i oszczędzamy czas! System jest zgodny z WCAG 2.0

Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów (...)

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania, szybkość oraz spójność paneli administracyjnych wszystkich naszych systemów informatycznych

System zgłoszeń

Pomaga w prawidłowej identyfikacji geograficznej problemu i usprawnia jego przekazanie właściwej jednostce. Urząd otrzymuje wgląd w zgłoszenia wraz ze stanem ich realizacji za pomocą interaktywnej mapy.

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Tworzyliśmy nasze oprogramowanie od podstaw, wykorzystując najnowsze technologie internetowe i kilkunastoletnie doświadczenie. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami

Portfolio


Wybierz kategorię

Łatwe zarządzanie


Obsługa systemu eBOI jest intuicyjna. Nauka korzystania ze wszystkich funkcjonalności nie zajmie nowemu użytkownikowi więcej, niż kilkanaście minut. System eBOI wraz z panelem administracyjnym, tak samo jak wszystkie inne nasze systemy, działa na dowolnej przeglądarce internetowej i pod dowolnym systemem operacyjnym.

...

Tworzenie Kart Usług

Wydzielone sekcje wspomagają uzupełnienie kompletnego zestawu informacji na temat procedury

...

Dodawanie zamówienia

Rejestr zgodny z projektowaną ustawą o jawności życia publicznego

...

Zarządzanie zgłoszeniami

Każde zgłoszenie jest oznaczone na mapie

...

Formularze szyte na miarę

Tworzymy elektroniczne formularze na podstawie tradycyjnych wzorów papierowych

Opinie naszych Klientów


Skorzystaj z naszych rozwiązań!


Dostarczamy kompleksowe rozwiązanie, działające w oparciu o Ustawę z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565 ze zm.).

500 jednorazowo

+ 100 miesięcznie

Rejestr umów

 • Pełna transparentość
 • Mechanizmy wyszukiwania i sortowania
 • Przejrzysty wygląd
* podane ceny stanowią ceny netto. Należy doliczyć VAT.
300 za 1 formularz

Elektroniczny formularz

 • jednorazowa opłata
  (utrzymywanie w ramach e-BOI)
 • Wysyłka przez ePUAP
 • Generowanie PDF
 • Dedykowany dla konkretnej jednostki
  (robiony na zamówienie)
 • Automatyczne obliczanie wartości komórek
 • Weryfikacja poprawności danych
* podane ceny stanowią ceny netto. Należy doliczyć VAT.

Napisz do nas - przekażemy dostęp do wersji demo Systemu eBOI!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu